Občan

Zverejnené kolaudačné rozhodnutie z 12. 7. 2018 č. OSaŽP/33523-67577/2018/Ká na stavbu Bytový dom - obnova bytového domu, Hlboká 23, 24, 25, 26

17. 7. 2018 bolo zverejnené kolaudačné rozhodnutie z 12. 7. 2018 č. OSaŽP/33523-67577/2018/Ká na stavbu  Bytový dom - obnova bytového domu Hlboká 23, 24, 25, 26  Trnava, na pozemku p.č. 5671/107. Stavebníci vlastníci bytového domu  s. č. 6441, Hlboká 23, 24, 25, 26  Trnava v zastúpení STEFE  Trnava,  s. r. o.

Rozhodnutie bude vyvesené 15  dní  na úradnej tabuli Mesta Trnava a  elektronickej úradnej tabuli.  Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia. Podrobnosti v texte rozhodnutia.

17.7.2018 16:08

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?