Občan

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti na stavbu "Skladovo-výrobná hala LEDCO" v rozsahu "SO301 Komunikácie a spevnené plochy", Trnava, Logistická ul.

Dňa 26. novembra 2019 bola na úradnej tabuli mesta Trnava zverejnená informácia o podaní žiadosti na stavbu "Skladovo-výrobná hala LEDCO" v rozsahu "SO301 Komunikácie a spevnené plochy", Trnava, Logistická ul. Uvedené oznámenie bude vyvesené v dobe trvania stavebného konania, až do nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

26.11.2019 10:54

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?