Občan

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti na zmenu stavby pred dokončením: „Obytný súbor - Zátvor II. Piešťanská cesta“, miesto stavby: Novomestská ulica, Trnava

Dňa 05. septembra 2019 bola na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnená informácia o podaní žiadosti na zmenu stavby pred dokončením: „Obytný súbor - Zátvor II. Piešťanská cesta“, miesto stavby: Novomestská ulica, Trnava. Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Dokumenty sú prístupné na stránkach: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-zatvor-ii-piestanska-cesta-trnava http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-zatvor-ii-trnava-piestanska-cesta

5.9.2019 11:13

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?