Občan

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti - návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Skladová hala s administratívou - Frape “

Dňa 18. februára 2019 bola na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnená informácia o podaní žiadosti - návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Skladová hala s administratívou - Frape “, stavebník – spoločnosť Frape catering s.r.o., IČO 44178450, Ulica Pekárska 40A, Trnava. Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Dokument je prístupný na stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-areal-trnava

19.2.2019 8:34

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?