Občan

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením, lokalita Zátvor II, stavebník Europrojekt Theta 8 SK, s.r.o.

Dňa 15. októbra 2019 bola na úradnej tabuli mesta Trnava zverejnená informácia o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením, lokalita Zátvor II, stavebník Europrojekt Theta 8 SK, s.r.o. Uvedená písomnosť bude vyvesené v lehote do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

15.10.2019 15:24

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?