Občan

Zverejnenie kópie žiadosti - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Tvarová modifikácia nábytku, IKEA Industry Slovakia, o.z. Trnava, Nitrianska ulica, Trnava

Dňa 6. marca 2018 bola na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnená kópia žiadosti - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Tvarová modifikácia nábytku, IKEA Industry Slovakia, o.z. Trnava, miesto stavby : Nitrianska ulica, Trnava. Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Kópia žiadosti bude zverejnená do doby právoplatného ukončenia stavebného konania. Dokument je prístupný na stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-vyrobneho-arealu-ikea-industry-slovakia-trnava

6.3.2018 8:18

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?