Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 506, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava.
vzn_po_schvaleni_mz1.pdf platné
VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
vzn_po_schvaleni_mz.pdf platné
Chcete vedieť, čo je nové?