Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 603
VZN č. 603, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590, VZN č. 591, VZN č. 597 a VZN č. 602
6032.pdf platné
VZN č. 602 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590, VZN č. 591 a VZN č. 597
VZN č. 602 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590, VZN č. 591 a VZN č. 597
6021.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 597
VZN č. 597, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590 a VZN č. 591
vzn_c._597.pdf platné
VZN č. 591
VZN č. 591 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581 a VZN č. 590
vzn_c._591_ktorym_sa_meni_vzn_c._566_v_zneni_vzn_571_575_581_590_po_schvaleni_mz.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 590
Všeobecne záväzné nariadenie č. 590, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575 a VZN č. 581
vzn_c._590_ktorym_sa_meni_vzn_c._566_v_zneni_vzn_571_575_581_po_schvaleni_mz.pdf platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 581, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571 a VZN č. 575
Všeobecne záväzné nariadenie č. 581, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571 a VZN č. 575
vzn_581_ktorym_sa_meni_vzn_566_v_zneni_vzn_571_a_vzn_575.pdf platné
VZN č. 575, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571
VZN č. 575, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571
vzn_575.pdf platné
VZN č. 571, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
vzn_571_ktorym_sa_meni_vzn_566.pdf platné
VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
vzn_parkovanie_po_schvaleni_mz.pdf platné
VZN č. 477 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy
Ruší VZN č. 400 v znení VZN č. 418 od 01. 06. 2017.
vzn_c._477_po_schvaleni_mz_na_zverejnenie.pdf platné