Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 614
Všeobecne záväzné nariadenie č. 614, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 609 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
vzn_c_614_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c_609_o_docasnom_parkovani_motorovych_vozidiel1.pdf platné
VZN č. 609
Všeobecne záväzné nariadenie č. 609 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
vzn_c._609_o_docasnom_parkovani_motorovych_vozidiel_na_uzemi_mesta_trnava.pdf platné