Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 596
VZN č. 596 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_po_schvaleni_mz4.pdf platné
VZN č. 573, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 557 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 564
VZN č. 573, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 557 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 564
vzn_c._573_ktorym_sa_meni_a_doplňa_vzn_c._557_o_nakladani_s_ko_a_dso_na_uzemi_mesta_trnava_v_zneni_vzn_c.5642.pdf platné
VZN č. 564, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 557 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
1e4451e6_abfb_4197_b08b_a810a13d537d.pdf platné
VZN č. 557 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
vzn_557_o_nakladani_odpadu_ko_a_dso.pdf platné
VZN č. 391, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 225 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
novelizuje VZN 225
vzn_c.391_.pdf zrušené
VZN č. 294, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 225 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 233
novelizuje VZN 225
vzn_c.294.pdf zrušené
VZN č. 234, ktorým sa vydáva doplnok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 171 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
zrušené VZN č. 462
234_170195.rtf zrušené
VZN č. 225 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
novelizované VZN 233, VZN 294, VZN 321
225_170110.rtf zrušené
VZN č. 212, ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 171 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
zrušené VZN č. 462
212_170175.rtf zrušené
VZN č. 171 o nakladaní s komunálnymi a stavebnými a drobnými stavebnými odpadmi
zrušené VZN č. 462
171_170132.rtf zrušené