Mesto Trnava

VZN č. 103, ktorým sa vydáva doplnok č. 4 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava v znení VZN č. 88, VZN č. 95 a VZN č. 96 - Zásady na odpredaj garáží v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava

Číslo VZN: 103
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.12.1997
 

Popis:
novelizuje VZN 85

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová