Mesto Trnava

VZN č. 106, ktorým sa ruší VZN č. 49 o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác v znení zmien a doplnkov

Číslo VZN: 106
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.1.1998
 

Popis:
Ruší VZN 49, VZN 72, novelizuje VZN 62

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová