Mesto Trnava

VZN č. 110, ktorým sa schvaľuje "Opatrenie primátora mesta Trnava,, ktorým sa ustanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva

Číslo VZN: 110
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 5.3.1998
 

Popis:
VZN č. 110 bolo zrušené VZN č. 445 ku dňu 9. 7. 2015

 
 

Kľúčové slová