Mesto Trnava

VZN č. 120, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Trnava počas volebnej kampane

Číslo VZN: 120
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.8.1998
 

Popis:
novelizované VZN 326

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová