Mesto Trnava

VZN č. 123, ktorým sa vydáva doplnok č. 5 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava v znení VZN č. 88, VZN č. 95, VZN č. 96 a VZN č.103

Číslo VZN: 123
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 26.9.1998
 

Popis:
novelizuje VZN 85

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová