Mesto Trnava

VZN č. 125, ktorým sa vydáva doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 78 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Trnava

Číslo VZN: 125
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 23.9.1998 do 17.7.2010
 

Popis:
zrušené VZN 360, novelizované VZN 191, novelizuje VZN 78, ruší VZN 98

 
 

Súvisiaci obsah