Mesto Trnava

VZN č. 134, ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k VZN č.25/92 o dodržiavaní čistoty a poriadku

Číslo VZN: 134
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 13.11.1999 do 31.12.2020 23:59
 

Popis:
novelizuje VZN 25, zrušené VZN č. 560 o verejnom poriadku

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová