Mesto Trnava

VZN č. 147 o určení výšky úhrady za nájom obytných miestností v mestských ubytovniach mesta Trnava

Číslo VZN: 147
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.7.2000
 

Popis:
novelizované VZN 287, VZN 297, ruší VZN 39

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová