Mesto Trnava

VZN č. 151, ktorým sa ruší VZN č. 104 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením na území centrálnej mestskej zóny Trnava a súvisiace predpisy

Číslo VZN: 151
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 15.7.2000
 

Popis:
ruší VZN 104, VZN 113, VZN 122

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová