Mesto Trnava

VZN č. 153 o dani z nehnuteľností na rok 2001

Číslo VZN: 153
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2001 do 29.1.2013
 
 
 

Kľúčové slová