Mesto Trnava

VZN č. 156 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Číslo VZN: 156
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2001 do 1.1.2007
 

Popis:
Zrušené VZN 268, ruší VZN 138

 
 

Súvisiaci obsah