Mesto Trnava

VZN č. 162, ktorým sa vydáva doplnok č.6 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava

Číslo VZN: 162
Dátum zverejnenia: 29.6.2001
 
Stav: platné
Platnosť: od 16.7.2001
 

Popis:
novelizuje VZN 85

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová