Mesto Trnava

VZN č. 171 o nakladaní s komunálnymi a stavebnými a drobnými stavebnými odpadmi

Číslo VZN: 171
Dátum zverejnenia: 14.12.2001
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2002 do 1.1.2020
 

Popis:
zrušené VZN č. 462

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová