Mesto Trnava

VZN č. 175 o určení názvov ulíc a zmene názvu ulice v meste Trnava

Číslo VZN: 175
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 15.3.2002
 
 
 

Kľúčové slová