Mesto Trnava

VZN č. 176, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 154,, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní všeobecne záväzných nariadení mesta Trnava

Číslo VZN: 176
Dátum zverejnenia: 26.4.2002
 
Stav: platné
Platnosť: od 13.5.2002
 

Popis:
novelizuje VZN 154

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová