Mesto Trnava

VZN č. 18 k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom

Číslo VZN: 18
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.11.1991 do 10.10.1996
 

Popis:
zrušené VZN 90, vyhlásené úplným znením - VZN 67, novelizované VZN 62, má výnimku vo VZN 30B

 
 

Súvisiaci obsah