Mesto Trnava

VZN č. 191 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava

Číslo VZN: 191
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 15.3.2003 do 27.4.2017
 

Popis:
Vyhlásené úplným znením - VZN 364, novelizované VZN 357, VZN 360, novelizuje VZN 125

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová