Mesto Trnava

VZN č. 192 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Trnava

Číslo VZN: 192
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.4.2003 do 1.6.2009
 

Popis:
zrušené VZN 324 novelizované VZN 204, VZN 226, VZN 247, VZN 279, VZN 299 vydané úplným znením - VZN 284

 
 

Súvisiaci obsah