Mesto Trnava

VZN č. 216, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní všeobecne záväzných nariadení

Číslo VZN: 216
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 30.9.2004
 

Popis:
novelizuje VZN 154

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?