Mesto Trnava

VZN č. 230, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Trnava

Číslo VZN: 230
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 15.3.2005
 
 
 

Kľúčové slová