Mesto Trnava

VZN č. 234, ktorým sa vydáva doplnok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 171 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Číslo VZN: 234
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 13.8.2005 do 1.1.2020
 

Popis:
zrušené VZN č. 462

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová