Mesto Trnava

VZN č. 236, ktorým sa vydáva doplnok č. 7 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava

Číslo VZN: 236
Dátum zverejnenia: 29.4.2005
 
Stav: platné
Platnosť: od 15.5.2005
 

Popis:
novelizuje VZN 85

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová