Mesto Trnava

VZN č. 238, ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k VZN č. 179 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava, a, ktorým sa vydáva doplnok č. 2 k VZN č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku v znení VZN č. 134

Číslo VZN: 238
Dátum zverejnenia: 30.6.2005
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 15.5.2005 do 1.10.2006
 

Popis:
zrušené VZN 261, novelizuje VZN 179 a VZN 25

 
 

Súvisiaci obsah