Mesto Trnava

VZN č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava

Číslo VZN: 241
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2006 do 1.1.2016
 

Popis:
vyhásené úplným znením - VZN 393, novelizované VZN 373, vyhlásené úpným znením - VZN 365, novelizované VZN 262, VZN 309, VZN 327, VZN 343, VZN 361, ruší VZN 155, VZN 164, VZN 170, VZN 187, VZN 209, VZN 237

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová