Mesto Trnava

VZN č. 242, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Trnava na vykonanie opatrení sociálnej sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Číslo VZN: 242
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 25.11.2005 do 16.1.2016
 
 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová