Mesto Trnava

VZN č. 246 o podmienkach poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy

Číslo VZN: 246
Dátum zverejnenia: 15.12.2005
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2006 do 31.12.2019
 

Popis:
vydané úplným znením - VZN 335, novelizované VZN 269, VZN 301, VZN 329, ruší VZN 114,VZN 115, VZN 116, VZN 118 VZN 119

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?