Mesto Trnava

VZN č. 250, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 207 trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Tradičný trnavský jarmok

Číslo VZN: 250
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 9.3.2006 do 31.12.2019
 

Popis:
novelizuje VZN 207

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová