Mesto Trnava

VZN č. 258, ktorým sa mení VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava

Číslo VZN: 258
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 13.7.2006
 

Popis:
Mení VZN č. 57

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová