Mesto Trnava

VZN č. 265, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 85 v znení doplnkov o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava

Číslo VZN: 265
Dátum zverejnenia: 8.9.2006
 
Stav: platné
Platnosť: od 23.9.2006
 

Popis:
novelizuje VZN 85

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová