Mesto Trnava

VZN č. 268 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania

Číslo VZN: 268
Dátum zverejnenia: 30.11.2006
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2007 do 31.12.2015 23:59
 

Popis:
novelizované VZN 320, ruší VZN 156

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová