Mesto Trnava

VZN č. 280, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Trnava

Číslo VZN: 280
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.6.2007
 
 
 

Kľúčové slová