Mesto Trnava

VZN č. 284, ktorým sa vydáva Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 192 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Trnava v znení VZN č. 204, VZN č. 226, VZN č. 247 a VZN č. 279

Číslo VZN: 284
Dátum zverejnenia: 27.4.2007
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 24.4.2007 do 1.6.2009
 

Popis:
zrušené VZN 324, úplné znenie VZN 192

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová