Mesto Trnava

VZN č. 287, ktorým sa mení VZN č. 147 o určení výšky úhrady za nájom obytných miestností v mestských ubytovaniach mesta Trnava

Číslo VZN: 287
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.8.2007
 

Popis:
novelizuje VZN 147

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová