Mesto Trnava

VZN č. 294, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 225 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 233

Číslo VZN: 294
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2008 do 1.7.2018
 

Popis:
novelizuje VZN 225

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová