Mesto Trnava

VZN č. 297, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 147 o určení výšky úhrady za nájom obytných miestností v mestských ubytovniach mesta Trnava v znení VZN č. 287

Číslo VZN: 297
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.1.2008
 

Popis:
novelizuje VZN 147

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová