Mesto Trnava

VZN č. 298, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava

Číslo VZN: 298
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 10.3.2008
 
 
 

Kľúčové slová