Mesto Trnava

VZN č. 301, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 246 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy v znení VZN č. 269, VZN č. 207 – Trhový poriadok TTJ v znení VZN č. 250, VZN č. 208 – Trhový poriadok – Vianočné trhy v znení VZN č. 249, VZN č. 206 Trhový predaj – Dni zdravia v znení VZN č. 254, VZN č. 257 Trhový predaj – Trnavská brána

Číslo VZN: 301
Dátum zverejnenia: 25.4.2008
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 8.5.2008 do 31.12.2019
 

Popis:
novelizuje VZN 206, VZN 207, VZN 208, VZN 246, VZN 257

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová