Mesto Trnava

VZN č. 307, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základných umeleckých školách, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava

Číslo VZN: 307
Dátum zverejnenia: 3.9.2008
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 2.9.2008 do 31.8.2012
 

Popis:
vyhlásené úplným znením - VZN 387, novelizované VZN 313, VZN 348, VZN 386

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová