Mesto Trnava

VZN č. 310, ktorým sa rušia VZN č. 111 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 217 a VZN č. 232 a VZN č. 17 o celomestskej deratizácii

Číslo VZN: 310
Dátum zverejnenia: 30.10.2008
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 15.11.2008 do 21.12.2011
 

Popis:
ruší VZN 17, VZN 111

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová