Mesto Trnava

VZN č. 312 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava

Číslo VZN: 312
Dátum zverejnenia: 17.12.2008
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.1.2009
 

Popis:
novelizované VZN 395

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová