Mesto Trnava

VZN č. 314, ktorým sa ruší VZN č. 5/1991 o výške poplatkov za služby vykonávané pri spoločenských obradoch, v znení VZN č. 62/1995, vydaného v úplnom znení VZN č. 66/1995.

Číslo VZN: 314
Dátum zverejnenia: 17.12.2008
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.1.2009
 

Popis:
ruší VZN 5

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová